phủ sóng vũng lõm

Cập nhập tin tức phủ sóng vũng lõm

Thủ tướng chỉ đạo xóa nốt vùng lõm sóng trong năm 2023

Cần tiến hành phủ sóng toàn diện, bao trùm tới mọi miền đất nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới,  hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi người dân đều được hưởng dịch vụ viễn thông.

Đang cập nhật dữ liệu !