Phục hồi kinh tế

Cập nhập tin tức Phục hồi kinh tế

Ứng dụng điện toán đám mây: Cơ hội phục hồi kinh tế ở Việt Nam

Phục hồi kinh tế bền vững đồng thời với việc ứng phó những chuyển biến không thể đoán định của Covid-19 từ đại dịch sang một bệnh dịch là nhiệm vụ khó khăn mà chính phủ các quốc gia trên toàn châu Á đang phải đối mặt. 

Đang cập nhật dữ liệu !