pin rời

Cập nhập tin tức pin rời

EU có thể mang pin rời trở lại smartphone

Những chiếc smartphone dễ thay pin có thể trở lại nếu quy định mới của EU được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !