Plants vs Zombies: Garden Warfare

Cập nhập tin tức Plants vs Zombies: Garden Warfare

Plants vs Zombies: Garden Warfare sẽ có phần 2

Hội chợ game E3 đang tới gần kéo theo hàng loạt tựa game mới được úp mở trước giờ ra mắt. Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 cũng nằm trong số đó.

Đang cập nhật dữ liệu !