PlayStation Network

Cập nhập tin tức PlayStation Network

Hàng loạt tài khoản Origin bị tấn công

Một loạt game thủ cho biết đã xuất hiện các giao dịch game trong tài khoản của mình mà không hề hay biết.

Đang cập nhật dữ liệu !