Podcast

Cập nhập tin tức Podcast

‘Cơn sốt’ podcast ở Tây Ban Nha

Dịch bệnh khiến nhiều hiệu sách phải đóng cửa vô thời hạn. Tuy vậy, doanh thu từ podcast của Tây Ban Nha năm qua đạt 1,3 tỷ USD, đưa ngành sách nước này ra khỏi cơn nguy kịch.

Đang cập nhật dữ liệu !