Postmart.vn

Cập nhập tin tức Postmart.vn

Vietnam Post hỗ trợ nông dân tiếp cận phương thức kinh doanh qua sàn TMĐT

Ngay sau khi Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch 1034 về hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lập tức triển khai nhiều giải pháp phù hợp.

Đang cập nhật dữ liệu !