PPSSPP

Cập nhập tin tức PPSSPP

Hướng dẫn giả lập PSP để chơi Game trên iPhone

Hướng dẫn bạn đọc cách giả lập iPhone thành máy chơi game PSP mà không cần phải tiến hành Jailbreak hay mua thêm bất cứ thiết bị nào khác.

Đang cập nhật dữ liệu !