Hoàn thành bước 1 - giai đoạn 2 Dự án BMGF-VN mở rộng

Ngày đăng : 12:00, 23/11/2012

ICTnews - Ngày 25/11/2012, lễ bàn giao trang thiết bị đưa vào sử dụng tại 12 tỉnh sẽ được tổ chức tại Thư viện tỉnh Hà Giang. Đây được xem là một mốc quan trọng của Dự án, đánh dấu việc hoàn thành lắp
BMGF-VN.jpg
Dự án BMGF sẽ góp phần giảm bớt sự bất bình đẳng về khoảng cách số giữa các vùng dân cư về việc hưởng lợi từ những thành quả do CNTT và truy nhập Internet mang lại.

>>  Tháng 10/2012: Dự án BMGF-VN chính thức khai trương / Hội thảo đầu tiên khởi động Dự án BMGF-VN / Go.vn và dự án BMGF-VN hợp tác đẩy mạnh sử dụng Internet công cộng

Với sự hỗ trợ và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Dự án BMGF VN cùng với các cơ quan, ban ngành tại địa phương và các doanh nghiệp đã nỗ lực phối hợp, chọn các điểm triển khai dự án theo tiêu chí của Văn kiện Dự án, chuẩn bị cơ sở hạ tầng phù hợp và lắp đặt trang thiết bị đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đã có 634 điểm thuộc 12 tỉnh, 3 điểm thuộc dự án Thí điểm và 3 trung tâm đào tạo được lắp đặt 4.180 máy tính, 637 máy in, 11 server và các trang thiết bị phụ trợ để phục vụ người dân đến sử dụng máy tính và truy nhập Internet.

Được biết, trong 5 năm triển khai (2011 - 2016), Dự án sẽ cung cấp, lắp đặt 12.070 máy tính nối mạng Internet băng thông rộng và các thiết bị phụ trợ cho 1.900 điểm Thư viện công cộng và điểm BĐVHX. Dự án sẽ cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng cho gần 2.000 cán bộ quản lý, nhân viên BĐVHX và thư viện công cộng để nâng cao chất lượng phục vụ tại những điểm này. Dự kiến có thêm khoảng 760.000 người ở nông thôn được sử dụng máy tính và Internet.

Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam cũng tập trung vào công tác đánh giá tác động ảnh hưởng, công tác truyền thông vận động và đặc biệt chú trọng công tác cung cấp nội dung thông tin phù hợp,  hữu ích, dễ sử dụng... sẽ được triển khai tận các thôn xã và cung cấp trên trang thông tin điện tử  của dự án. Người dân hiểu biết và sử dụng các lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng CNTT và Internet, chính sách của Đảng, Nhà nước.... trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, y tế, pháp luật.

Mục tiêu lâu dài của Dự án là giúp hệ thống các Thư viện công cộng và điểm BĐVHX thay đổi cách thức hoạt động và phục vụ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển kỹ năng phục vụ, góp phần đạt được tầm nhìn phát triển của hệ thống Thư viện công cộng và BĐVHX 2011 - 2015. Theo đó, hệ thống BĐVHX sẽ trở thành trung tâm thông tin cộng đồng, giúp nâng cao dân trí, cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá, tinh thần cho mọi người dân vùng nông thôn. Các Thư viện công cộng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục hữu ích, thân thiện.

Dự án sẽ góp phần giảm bớt sự bất bình đẳng về khoảng cách số giữa các vùng dân cư về việc hưởng lợi từ những thành quả do CNTT và truy nhập Internet mang lại. Dự án cũng triển khai tại 500 điểm thư viện xã của các xã nông thôn mới góp phần đáng kể trong việc chung sức “xây dựng nông thôn mới“ theo Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng chính phủ, hình thành vùng nông thôn hiện đại và phát triển bền vững,

Có thể nói, mục tiêu và hoạt động của Dự án là phù hợp với chính sách của Nhà nước, của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trong việc thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, đưa Internet về nông thôn, đưa thông tin về cơ sở, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Nội dung đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 141 ra ngày 23/11/2012.

PV