Mọi cách xóa lịch sử duyệt web trên thiết bị Android

Ngày đăng : 14:12, 27/02/2015

ICTnews - Dù bạn đang dùng trình duyệt Android, Chrome, Firefox hay UC Browser, đều có cách xóa lịch sử duyệt web trên thiết bị Android.

Trình duyệt mặc định

Bước 1: Mở trình duyệt mặc định trên thiết bị

Bước 2: Nhấn nút Menu, chọn Settings. Nó sẽ đưa bạn tới mục cài đặt để thay đổi thiết lập trên trình duyệt.

 

Bước 3: Trên màn hình mới, chọn Privacy and Security. Đây là mục chứa lịch sử duyệt web của bạn.

 

Bước 4: Ở màn hình tiếp theo, chọn Clear history. Một cửa sổ pop-up sẽ hiển thị, xác nhận có xóa lịch sử duyệt web không.

 

Nhấn Ok.

 

Google Chrome

Bước 1: Mở trình duyệt Chrome

Bước 2: Chạm vào 3 chấm tròn ở góc trên cùng bên phải.

 

Bước 3: Menu pop-up hiện ra, chọn Settings để vào mục cài đặt.

 

Bước 4: Ở màn hình tiếp theo, chọn Privacy bên dưới mục Advanced.

 

Bước 5: Từ đây, bạn nhấn nút Menu rồi chọn Clear browsing data để xóa lịch sử duyệt web.

Bước 6: Bạn sẽ được hỏi muốn xóa loại dữ liệu nào. Lựa chọn tất cả rồi nhấn Clear.

 

Firefox

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox

Bước 2: Nhấn nút Menu rồi chọn Settings.

 

Bước 3: Chọn Privacy ở màn hình tiếp theo để vào mục cài đặt quyền riêng tư.

 

Bước 4: Có một tùy chọn là Clear private data. Chạm vào đây và nó sẽ xóa lịch sử duyệt web của bạn.

 

Bước 5: Chọn tất cả các mục trên màn hình rồi nhấn vào Clear data.

 

Bước 6: Bạn sẽ nhận được xác nhận Private data cleared.

 

Dolphin Browser

Bước 1: Mở trình duyệt Dolphin

Bước 2: Nhấn nút Menu, chọn Clear data.

 

Bước 3: Đánh dấu tất cả các ô có trên màn hình rồi chọn Clear selected data để xóa toàn bộ lịch sử duyệt web.

 

Opera

Bước 1: Mở trình duyệt Opera

Bước 2: Chạm vào biểu tượng Opera ở góc dưới cùng bên phải rồi chọn Settings.

 

Bước 3: Chọn Clear browsing data trên màn hình tiếp theo.

 

Bước 4: Đánh dấu vào mọi tùy chọn rồi chọn OK. Nó sẽ xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của bạn.

 

UC Browser

Bước 1: Mở trình duyệt UC Browser

Bước 2: Chạm vào 3 đường kẻ ở cuối màn hình rồi chọn History.

 

Bước 3: Ở màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy nút Clear ở góc dưới cùng bên phải. Chạm vào để xóa lịch sử duyệt web.

 

Bước 4: Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận có muốn xóa hay không. Chạm vào Delete để xác nhận.

 

 

Du Lam (Theo Maketecheasier)