Dự án bán dừa tươi cao cấp nhận đầu tư từ Chương trình IPP2

Ngày đăng : 06:35, 06/05/2016

ICTnews - Hamona - dự án bán dừa tươi cao cấp cùng với 4 dự án khác gồm Beeketing, ABIVIN, ezCloud, SEN vừa nhận được khoản đầu tư tối đa 100.000 EURO/dự án từ Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2).

Ngoài ra, 2 dự án phát triển hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp là dự án Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và dự án Fablabs Vietnam – Phát triển mạng lưới phòng thí nghiệm chế tạo tại Việt Nam cũng đã nhận được khoản đầu tư  giai đoạn 2 từ Chương trình đổi mới sáng tạo IPP2.

Ông Nguyễn Hoàng Long, thành viên sáng lập của Hamona nhấn mạnh, với khoản tài trợ bổ sung từ IPP2, chúng tôi sẽ sử dụng để nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, mở rộng các hoạt động marketing và tối ưu hoá quy trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường quốc tế đối với sản phẩm của Hamona.

Hamona, dự án bán dừa tươi cao cấp vừa nhận khoản đầu tư trị giá tối đa 100.000 EURO từ Chương trình IPP2

Theo thông tin từ IPP2, sau quá trình đánh giá khắt khe đối với 22 dự án đã được nhận tài trợ ban đầu từ năm 2015, IPP2 đã lựa chọn 7 dự án xuất sắc nhất, trong đó có 5 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 2 dự án phát triển hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp để tiếp tục tài trợ nâng cấp với mức tài trợ tối đa là 100,000 Euro/dự án. IPP2 khẳng định,khoản tiền đầu tư này là cam kết và thông điệp mạnh mẽ của IPP2 trong việc góp phần tích cực cải thiện môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của lực lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao vươn ra thị trường quốc tế.

Đối với các dự án không được lựa chọn tài trợ tiếp trong đợt này, IPP2 sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ mềm khác như mời tham gia các hội thảo, diễn đàn và được tiếp cận mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp của Chương trình.

Đối với đợt kêu gọi tài trợ mới năm 2016 cho các dự án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, IPP2 đã nhận được 49 hồ sơ đề xuất tài trợ và đã lựa chọn được 10 dự án xuất sắc nhất để cung cấp tài trợ ban đầu với mức tối đa 50.000 Euro/dự án.

Bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Chương trình IPP2 chia sẻ, năm 2015, IPP2 tập trung vào các hoạt động xây dựng năng lực và hợp tác đối tác quốc tế thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong năm 2016, IPP2 sẽ tiếp tục tài trợ bổ sung cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng trưởng cao, hỗ trợ các dự án liên danh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, IPP2 cũng chú trọng triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học và các cơ sở giáo dục để đưa chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào giảng dạy ở các trường.

NK