Bộ TT&TT tổ chức đấu giá băng tần 2.6 GHz

Ngày đăng : 18:43, 30/05/2017

ICTnews - Ngày 29/5/2017, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số  vô tuyến điện băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz đã chính thức thông báo mời các doanh nghiệp tham gia đấu giá băng tần 2.6 GHz.

Cục  Tần số Vô tuyến điện đã họp tham vấn các doanh nghiệp lần 2 vào ngày 17/5/2017.

 Ngày 29/5/2017, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số  vô tuyến điện băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz đã chính thức thông báo mời các doanh nghiệp tham gia đấu giá. Băng tần số được đấu giá là băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz được chia thành 4 khối băng tần sau:

- Khối băng tần A1-A1’: 2500-2510 MHz/ 2620-2630 MHz (tổng cộng 20 MHz);

- Khối băng tần A2-A2’: 2510-2530 MHz/ 2630-2650 MHz (tổng cộng 40 MHz);

- Khối băng tần B-B’: 2530-2550 MHz/ 2650-2670 MHz (tổng cộng 40 MHz);

- Khối băng tần C-C’: 2550-2570 MHz/ 2670-2690 MHz (tổng cộng 40 MHz).

 Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá từ 08h00 ngày 30/6/2017 đến 17h00 ngày 30/6/2017. Tại phòng họp số 3, tầng 10, trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đấu giá từ 08h00 ngày 29/9/2017 đến 17h00 ngày 29/9/2017. Tại phòng họp số 3, tầng 10, trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước khi phát hành hồ sơ đấu giá, Hội đồng đấu giá đã họp tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp hai lần. Trước các phiên họp Hội đồng đấu giá cũng đã gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn của các doanh nghiệp về một số nội dung trong dự thảo Hồ sơ mời đấu giá băng tần 2,6GHz. Sau đó Hội đồng tổ chức họp nhằm phổ biến, giải thích trực tiếp các nội dung trên để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn, trên cơ sở đó sớm trả lời bằng văn bản chính thức cho Hội đồng đấu giá.

Các vấn đề lấy ý kiến tham vấn các doanh nghiệp gồm: Yêu cầu triển khai mạng lưới sau trúng đấu giá (tổng số trạm eNodeB đưa vào sử dụng tại thời điểm 2 năm và 3 năm sau khi được cấp phép); tốc độ tải dữ liệu trung bình đường xuống tối thiểu; lựa chọn phương án đấu giá (gián tiếp hay trực tiếp); thời gian chuẩn bị Hồ sơ đấu giá;… Bên cạnh đó, Hội đồng đấu giá đề nghị các doanh nghiệp giải thích rõ lý do lựa chọn hay không lựa chọn trong từng nội dung lấy ý kiến tham vấn hoặc đề xuất khác (nếu có). Những nội dung đưa ra lấy ý kiến tham vấn các doanh nghiệp đều đã đạt được sự nhất trí cao trong Hội đồng và được lãnh đạo Bộ TT&TT thông qua.

Việc đấu giá băng tần 2.6 GHz là một bước tiến để thực thi toàn diện Luật Tần số Vô tuyến điện. Đây là băng tần đầu tiên được đưa ra đấu giá kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành (01/7/2010).

Đình Anh