Đà Nẵng: Kỳ họp hội đồng nhân dân đầu tiên không phát tài liệu giấy

Ngày đăng : 10:46, 06/07/2017

ICTnews - Tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX (2016-2021), các đại biểu sẽ thao tác trên máy tính xách tay truy cập phần mềm “Hệ điều hành kỳ họp HĐND” (IPC) phiên bản 1.0 được tích hợp trên trang tin điện tử của HĐND thành phố địa chỉ: dbnd.danang.gov.vn để nhận tài liệu cũng như biểu quyết trực tuyến.

Theo thông tin từ Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, tại kỳ họp HĐND khóa IX (2016-2021) sẽ có một số đổi mới như không có phiên thảo luận tại tổ mà dành thời gian cho thảo luận tại hội trường; ứng dụng mạnh mẽ CNTT, không phát tài liệu trực tiếp mà sẽ kết nối đến máy tính cá nhân của tất cả đại biểu. Đà Nẵng chính thức triển khai kỳ họp HĐND không giấy đầu tiên.

Theo đó, mỗi đại biểu được cung cấp một tài khoản riêng và sử dụng tài khoản đó để truy cập phần mềm “Hệ điều hành kỳ họp HĐND” (IPC) phiên bản 1.0 được tích hợp trên trang tin điện tử của HĐND thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: dbnd.danang.gov.vn để nhận tài liệu phục vụ kỳ họp trên máy tính xách tay (laptop).

Thay vì giơ tay để biểu quyết như các năm trước đây thì tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết trực tuyến bằng cách bấm nút “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc bỏ phiếu trắng ngay trên màn hình laptop và màn hình lớn bố trí hai bên cánh gà hội trường hoặc đại biểu cũng có thể đăng ký thảo luận, đăng ký chất vấn…

Theo Đại diện VNPT Đà Nẵng, đơn vị xây dựng phần mềm “Hệ điều hành kỳ họp HĐND” (IPC) phiên bản 1.0: VNPT Đà Nẵng đã cử 11 thành viên  là cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ tại kỳ họp. Theo đó, cán bộ kỹ thuật VNPT Đà Nẵng hỗ trợ các đại biểu trong việc phát tài liệu hướng dẫn sử dụng; hỗ trợ từ xa (từ vị trí ngồi của cán bộ kỹ thuật trong phòng họp); hoặc hỗ trợ đại biểu tại chỗ. Bên cạnh đó, VNPT Đà Nẵng còn hỗ trợ kết nối Wi-Fi, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thông suốt phục vụ cho kỳ họp.

Cán bộ kỹ thuật VNPT Đà Nẵng hỗ trợ đại biểu tham gia kỳ họp HDND thành phố khóa IX (2016-2021). Ảnh XD

Việc Thành phố Đà Nẵng triển khai kỳ họp HĐND không giấy đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vị đại biểu trong việc nghiên cứu, khai thác thông tin, tài liệu trên hệ thống mạng Internet. Đây cũng là nét mới nổi bật thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phương thức hoạt động của HĐND cũng như ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, tiến đến Chính quyền điện tử của Thành phố Đà Nẵng.

Đoàn Hạnh