Hội thi CNTT tháng 12 ở Thừa Thiên - Huế sẽ có nội dung an toàn thông tin

Ngày đăng : 18:11, 26/11/2017

ICTnews - Hội thi CNTT tháng 12 ở Thừa Thiên - Huế sẽ có nội dung về an toàn thông tin, bảo mật hệ thống, kỹ năng xử lý các tình huống nhằm quản trị, vận hành tốt hệ thống mạng dành cho các cán bộ chuyên trách.

Mới đây hôm 17/11/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước năm 2017. Theo Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa tin, thời gian tổ chức Hội thi dự kiến trong khoảng thời gian tháng 12/2017 ở địa điểm Trung tâm CNTT tỉnh.

Hội thi được tổ chức nhằm phát huy phong trào học tập và ứng dụng CNTT trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh tin học hóa trong công việc trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, năng lực về CNTT của đội ngũ công chức, viên chức trên toàn tỉnh; và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về CNTT của đơn vị các cấp.

Bên cạnh đó Hội thi Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước năm 2017 của Thừa Thiên - Huế nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo giữ vững chỉ số thành phần về dịch vụ công trong ICT Index của tỉnh hàng năm đứng top 5 cả nước.

Nội dung thi trong Hội thi sẽ bao gồm: kỹ năng về sử dụng máy tính, mạng, khai thác và xử lý công việc trên môi trường mạng, kỹ năng sử dụng hệ thống dịch vụ công của tỉnh, và quan trọng là kiến thức về an toàn thông tin.

za1-hoi-thi-cntt-thang-12-thua-thien-hue-se-co-noi-dung-an-toan-thong-tin.jpg

Hội thi CNTT tháng 12 ở Thừa Thiên - Huế sẽ có nội dung về an toàn thông tin, bảo mật hệ thống, kỹ năng xử lý các tình huống nhằm quản trị, vận hành tốt hệ thống mạng dành cho các cán bộ chuyên trách (ảnh minh họa trên mạng).

Hội thi được chia thành 2 bảng: Bảng A dành cho các cơ quan chuyên môn; Bảng B dành cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; và được chia làm 2 phần chính là phần thi tập thể và phần thi dành cho cán bộ chuyên trách CNTT.

Phần thi tập thể là nội dung dành cho lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng, chuyên viên và cán bộ phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm xử lý một tình huống khép kín trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Phần thi này bao gồm các nội dung thực hành quy trình xử lý thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Phần thi dành cho cán bộ chuyên trách CNTT là phần thi được cộng vào điểm phần thi tập thể của mỗi đơn vị. Nội dung gồm các kiến thức về an ninh, bảo mật hệ thống, kỹ năng xử lý các tình huống nhằm quản trị, vận hành tốt hệ thống mạng. Ban giám khảo sẽ chọn ra đơn vị xuất sắc nhất và tiến hành trao giải cho các phần thi căn cứ vào số điểm từ cao đến thấp để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Như vậy lượng nội dung thi về chuyên ngành an toàn thông tin có tỷ lệ khá cao. Trước đó hôm 6/11 Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch 227/KH-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin của tỉnh.

H.A.H