Huế đảm bảo an toàn cho các trao đổi trong cơ quan Nhà nước trên mạng diện rộng

Ngày đăng : 07:55, 29/11/2017

ICTnews - Đề án mới đây của Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nghe lén, đánh cắp, lộ lọt thông tin trao đổi, ngăn chặn việc phát tán, lây nhiễm mã độc, virus trên hệ thống mạng tin học hiện rộng tỉnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Quyết định số 2713/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNet và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng CNTT của tỉnh.

Theo thông tin từ Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế, mục tiêu của Đề án là xây dựng kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh với mạng CPNet và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng CNTT góp phần nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công của tỉnh.

Bên cạnh đó Đề án cũng đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) của tỉnh ngày càng tăng cao; tiến tới hoàn thiện các hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Liên quan đến an toàn thông tin, Đề án đặt mục tiêu nâng cấp, xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên - Huế trên nên tảng công nghệ mới đảm bảo an toàn bảo mật cho các thông tin trao đổi giữa các cá nhân, đơn vị cơ quan Nhà nước trên hệ thống mạng tin học diện rộng của tỉnh.

Qua đó có mục tiêu là giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nghe lén, đánh cắp, lộ lọt thông tin trao đổi, ngăn chặn việc phát tán, lây nhiễm mã độc, virus trên hệ thống mạng tin học hiện rộng tỉnh; đảm bảo khả năng quản lý các thông tin trao đổi trong hệ thống mạng diện rộng tỉnh.

zb1-hue-dam-bao-an-toan-cho-cac-trao-doi-trong-co-quan-nha-nuoc-tren-mang-dien-rong.jpg

Đề án mới đây của Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nghe lén, đánh cắp, lộ lọt thông tin trao đổi, ngăn chặn việc phát tán, lây nhiễm mã độc, virus trên hệ thống mạng tin học hiện rộng tỉnh (ảnh minh họa trên mạng).

Đề án đặt mục tiêu xây dựng giải pháp quản lý Internet tập trung đảm bảo an toàn truy cập Internet cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhu cầu quản lý, giám sát việc truy cập Internet, nâng cao hiệu quả phục vụ công việc, công tác phục vụ người dân và các doanh nghiệp, tổ chức.

Về giải pháp, Đề án cũng đưa ra cụ thể những giải pháp về đảm bảo an toàn thông tin mạng tin học diện rộng; giải pháp kết nối; giải pháp đảm bảo an toàn thông tin truy cập Internet cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh và các giải pháp duy trì, vận hành.

Tổng kinh phí chi trả cho việc thực hiện Đề án theo từng năm dự kiến khoảng gần 5 tỷ đồng, gồm thuê đường truyền MetroNet 4,56 tỷ đồng/năm và kinh phí triển khai Internet tập trung 360 triệu đồng. Thời gian thực hiện triển khai chuyển đổi kết nối mạng là trong giai đoạn 2017-2018.

Đây sẽ là bước nâng cấp bảo mật quan trọng. Trước đó hôm 6/11 Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch 227/KH-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin của tỉnh.

Kế hoạch vừa được ban hành bao gồm 10 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan trọng yếu và xây dựng Đề án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng CNTT của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

H.A.H