Bàn chuyện giữ an toàn thông tin cho thành phố thông minh ở Hải Phòng

Ngày đăng : 15:20, 18/12/2018

ICTnews - Sở TT&TT thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội thảo bảo đảm an toàn thông tin mạng Hải Phòng 2018 nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sở TT&TT thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội thảo bảo đảm an toàn thông tin mạng Hải Phòng 2018.

Nhằm tập trung vào các nội dung về nhu cầu, giải pháp về pháp lý, kỹ thuật, nhân lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, Sở TT&TT thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội thảo bảo đảm an toàn thông tin mạng Hải Phòng 2018.

Theo tin từ cổng thông tin Hải Phòng, hội thảo được tổ chức với chủ đề “An toàn thông tin cho thành phố thông minh” và tập trung vào các nội dung chính như: đảm bảo an ninh hạ tầng thông tin, an ninh trong ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử hay công tác quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ, thông tin trên mạng..

Cụ thể, trong vấn đề an ninh hạ tầng thông tin, hội thảo sẽ bàn về hạ tầng kết nối Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống mạng tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, trong các doanh nghiệp.

An toàn, an ninh thông tin trong ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử sẽ đề cập đến các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố (các ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung); các hệ thống thông tin phục vụ công dân, doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến; trung tâm giải đáp,…), các hệ thống phục vụ quản lý đô thị (điều khiển năng lượng, giao thông, chiếu sáng…);

Tăng cường giám sát, phát hiện, đấu tranh phòng, chống và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Tăng cường công tác quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ, thông tin trên mạng và công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn, an ninh mạng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tập huấn và thu hút nguồn nhân lực…

Dự kiến, hội thảo sẽ được tổ chức vào 25/12 tới và sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham dự, là lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo UBND thành phố, đại diện Sở TT&TT một số tỉnh, thành phố; các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các trường đại học; các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ và những chuyên gia ATTT và CNTT; các cơ quan truyền thông...

D.V