Sự kiện TechDemo phải đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu

Ngày đăng : 16:07, 18/12/2018

ICTnews - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng yêu cầu sự kiện TechDemo cần phải được đẩy mạnh ở quy mô địa phương và vùng, đẩy mạnh số hóa toàn phần cơ sở dữ liệu theo đúng tiêu chuẩn,

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh theo Bộ KHCN

 

Theo tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 18/12/2018, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Cục ƯDCN) đã Tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tại hội nghị, ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục ƯDCN cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2018 đã đăng ký với Bộ, Cục đã bám sát các nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết cũng như yêu cầu của thực tiễn để xác định được các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá cao những đóng góp của đơn vị trong xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản chính sách, đặc biệt là những nội dung đóng góp trong Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (sửa đổi) và Đề án “Thúc đẩy nhập khẩu công nghệ trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thứ trưởng cũng biểu dương các hoạt động chuyên môn của đơn vị trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, triển khai các đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ, tổ chức xây dựng bản đồ công nghệ, trình diễn kết nối cung cầu công nghệ.

Đặc biệt, sự kiện Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam - Lào 2018 là hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ đầu tiên do đơn vị tổ chức ở nước ngoài, không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc, tăng cường hợp tác giữa Đảng, Chính phủ Việt Nam và Lào.

Sự kiện TechDemo 2018 và các sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ trong năm vừa qua đã tăng tính thiết thực, hiệu quả, cần tiếp tục phát huy; đồng thời kết hợp các hoạt động truyền thông khoa học - công nghệ thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các đơn vị khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy, cần tập trung vào vấn đề chỉ số đổi mới công nghệ đồng thời phát triển sự kiện TechDemo ở quy mô địa phương và vùng, đẩy mạnh số hóa toàn phần cơ sở dữ liệu theo đúng tiêu chuẩn, tích cực đẩy mạnh truyền thông. Thứ trưởng cũng đề xuất nhiệm vụ mới cho Cục ƯDCN chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ xây dựng phương án và thực hiện thí điểm Sàn Giao dịch công nghệ trong năm 2019 nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam thiết thực và năng động.

 Cùng điểm lại một số điểm nổi bật trong công tác, hoạt động của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ năm 2018 vừa qua:

 

Lan My