Lào Cai chọn 6 lĩnh vực ưu tiên để xây dựng đô thị thông minh

Ngày đăng : 08:21, 03/01/2019

ICTnews - UBND tỉnh Lào Cai cho biết, quá trình xây dựng đô thị thông minh tại đây cần thời gian dài và nguồn lực lớn, do đó chủ trương của tỉnh sẽ thực hiện hình thức thuê dịch vụ và thí điểm ở một số lĩnh vực, sau đó sẽ rút kinh nghiệm để triển khai phù hợp với thực tế.

Ông Vương Trinh Quốc, đại diện UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh xác định phát triển đô thị thông minh là một nội dung để đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông Vương Trinh Quốc, đại diện UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trước xu thế chung về phát triển đô thị thông minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Lào Cai xác định, phát triển đô thị thông minh là một nội dung để thực hiện đột phá, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Do đó, ngay từ tháng 3/2017, UBND tỉnh đã hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, có năng lực, uy tín để khảo sát, tư vấn về lộ trình, giải pháp triển khai đô thị thông minh cho tỉnh. Tháng 2/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025. Theo đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành; ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước phục vụ hoạt động điều hành nội bộ, người dân và doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Cùng với đó, triển khai một số thành phần cơ bản của đô thị thông minh như: hệ thống giao thông thông minh, du lịch thông minh, xây dựng và tuân thủ Khung kiến trúc chính quyền điện tử...

“Quá trình xây dựng đô thị thông minh cần thời gian dài và nguồn lực lớn, do đó chủ trương của tỉnh sẽ thực hiện hình thức thuê dịch vụ và thí điểm ở một số lĩnh vực ưu tiên, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương”, ông Vương Trinh Quốc nói.

Trả lời câu hỏi Lào Cai sẽ chọn lĩnh vực nào để tạo dấu ấn trong triển khai đô thị thông minh? Ông Vương Trinh Quốc cho hay, theo Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2025, tỉnh lựa chọn 6 lĩnh vực ưu tiên để xây dựng Đô thị thông minh gồm: du lịch, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, cảnh báo thiên tai và chính quyền điện tử.

Hiện tại Lào Cai đã ban hành các kế hoạch cụ thể để triển khai Giáo dục thông minh và Y tế thông minh. Riêng lĩnh vực Du lịch, tỉnh đã hợp tác với VNPT triển khai thí điểm bộ giải pháp về du lịch thông minh từ tháng 4/2018 bao gồm Cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh và phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến.

Lào Cai đã hợp tác với VNPT hiện đang triển khai thí điểm bộ giải pháp về du lịch thông minh từ tháng 4/2018 bao gồm Cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh và phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến.

Theo ông Vương Trinh Quốc, Lào Cai đã xây dựng Chính quyền điện tử theo Khung kiến trúc được phê duyệt để các cơ quan nhà nước tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin đã được đầu tư và triển khai tại tỉnh, đảm bảo việc ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí.

Trước đó, tại buổi làm việc với VNPT về mô hình đô thị thông minh, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chia sẻ, mặc dù là tỉnh miền núi nhưng Lào Cai có nhiều khía cạnh đi trước các địa phương khác, đặc biệt là chỉ số năng lực cạnh tranh PCI nằm trong top đầu của cả nước. Trong thời gian tới, với định hướng xây dựng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Lào Cai mong muốn sẽ ứng dụng CNTT nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành này. Bên cạnh đó, ông Đặng Xuân Phong nhấn mạnh các lĩnh vực giáo dục, giao thông cũng là những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh trong thời gian tới.

Đại diện VNPT cho biết, mô hình đô thị thông minh của VNPT đem lại nhiều lợi ích cho người dân với dịch vụ công trực tuyến, các giải pháp tiên tiến cho hệ thống giáo dục, hệ thống chăm sóc sức khỏe và sự bảo đảm về an sinh xã hội… Đối với chính quyền, việc phát triển những giải pháp của đô thị thông minh sẽ giúp giảm tải thủ tục hành chính công, đảm bảo xây dựng đô thị bền vững, duy trì môi trường tự nhiên, sử dụng hiệu quả hạ tầng, qua đó giúp giảm chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động quản lý.

Từ năm 2014, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn VNPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về lĩnh vực VT và CNTT giai đoạn 2014-2020. Theo đó, đã triển khai nhiều giải pháp về chính quyền điện tử đồng bộ, liên thông từ cấp tỉnh đến huyện, xã trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Cổng thông tin điện tử; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông; hệ thống văn bản quản lý và điều hành; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống quản lý tài liệu hội họp của hội đồng nhân dân... Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn VNPT luôn chủ động, tích cực và nỗ lực hợp tác triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền của tỉnh.

Thái Khang - Hoàng Anh Hào