Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội làm Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố

Ngày đăng : 06:35, 25/11/2019

ICTnews - Theo quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo này có thêm 3 Phó trưởng Ban chỉ đạo là Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở TT&TT và Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội là 1 trong 3 Phó trưởng ban mới được bổ sung của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội (Nguồn ảnh: Trọng Đạt/VietNamNet.vn)

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP.Hà Nội được thành lập tháng 2/2019 theo quyết định 699 ngày 4/2/2019 của UBND thành phố. Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành quyết định 6218 thay thế quyết định 699, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

Theo quyết định mới, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội được kiện toàn, có Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND Thành phố; Phó trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; và 3 Phó trưởng ban chỉ đạo là Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở TT&TT và Giám đốc Sở Nội vụ.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội còn có các Ủy viên gồm: Giám đốc Công an TP.Hà Nội; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Giám đốc các Sở trực thuộc UBND thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án (Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội); Giám đốc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Cục trưởng các Cục: Thuế thành phố Hà Nội, Thống kê thành phố Hà Nội, Hải quan thành phố Hà Nội; và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội do Trưởng ban chỉ đạo ban hành.

Văn phòng UBND thành phố là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của Ban chỉ đạo; chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan dự thảo, trình Trưởng ban chỉ đạo ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo; trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo, Lãnh đạo tổ công tác giúp việc; phê duyệt danh sách thành viên tổ công tác.

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố phụ trách CNTT được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội. Tổ công tác giúp việc đặt tại Văn phòng UBND thành phố. Tổ công tác có các tổ phó gồm lãnh đạo Sở TT&TT phụ trách CNTT, lãnh đạo Sở Tư pháp phụ trách hành chính tư pháp, lãnh đạo Sở Nội vụ phụ trách cải cách hành chính. Tổ công tác giúp việc còn có các thành viên là lãnh đạo cấp phòng của các sở, ngành có lãnh đạo tham gia thành viên Ban chỉ đạo và đơn vị liên quan.

Vân Anh