Quân đội làm kinh tế

Cập nhập tin tức Quân đội làm kinh tế

Minh chứng kết hợp quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế

Bộ trưởng TT&TT cho rằng thực tiễn 70 năm qua, DN quân đội đã thể hiện sự đúng đắn chủ trương kết hợp an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !