quan hệ đồng giới

Cập nhập tin tức quan hệ đồng giới

Nintendo nói không với quan hệ đồng tính

(Gamesao) - Game Tomodachi Life trên hệ máy 3DS của Nintendo sẽ không có quan hệ đồng giới.

Đang cập nhật dữ liệu !