quản lý dữ liệu

Cập nhập tin tức quản lý dữ liệu

Bí mật nào trong Data Mining Platform của Viettel?

Từ ý tưởng đến thực tiễn trong 3 năm, ra mắt thị trường 1 năm… nhưng giải pháp quản trị, khai thác dữ liệu Data Mining Platform (DMP) của Trung tâm Không gian mạng Viettel đã ghi nhận những bước phát triển nhảy vọt.

Để việc ‘đưa cả thế giới lên mây’ cũng trở thành chuyện nhỏ

Hơn cả một xu hướng công nghệ, điện toán đám mây còn mang đến một chuẩn mực mới cho kinh doanh dịch vụ CNTT, nơi các yêu cầu của khách hàng được thực thi gần như ngay lập tức, tối ưu hóa tài nguyên và bảo mật cao nhất.

HPE Alletra: Kỷ nguyên mới cho công nghệ lưu trữ và quản lý dữ liệu

Với HPE Alletra, doanh nghiệp quy mô lớn sẽ sở hữu một giải pháp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây đột phá, đảm bảo độ linh hoạt mà khách hàng đòi hỏi để tăng cường sáng tạo và triển khai các sáng kiến kinh doanh mới.

Đang cập nhật dữ liệu !