quản lý trang tin

Cập nhập tin tức quản lý trang tin

Trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ được lấy lại bài từ các báo sau 30 phút xuất bản

Bộ TT&TT đề xuất bổ sung quy định về việc tổng hợp thông tin chậm hơn 30 phút so với tin gốc và đặt đường dẫn gốc ngay dưới bài dẫn lại.

Đang cập nhật dữ liệu !