quảng bá du lịch

Cập nhập tin tức quảng bá du lịch

Bàn giao trang web vietnam.travel về Tổng cục Du Lịch

Tổng cục Du lịch tiếp nhận lại trang web và các tài khoản mạng xã hội để trực tiếp vận hành, góp phần triển khai hiệu quả các giải pháp hồi phục, phát triển ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Đang cập nhật dữ liệu !