quăng game

Cập nhập tin tức quăng game

[LMHT] Những vị tướng dễ lật kèo và quăng game nhất

Những vị tướng này có bộ skill rất đặc biệt. Nếu dùng sai một chút có thể khiến thế trận đảo chiều ngay lập tức, trở thành tội đồ của cả 2 bên.

Đang cập nhật dữ liệu !