Quảng Nam rà soát kế hoạch đô thị thông minh

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan ở Quảng Nam cần rà soát các nhiệm vụ đã, đang triển khai đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh để chủ động thực hiện và tham mưu.

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có Công văn ý kiến về đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3909/BXD-PTĐT ngày 5/9/2022 về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển đô thị thông minh, tiếp theo Công văn số 5204/UBND-KTN ngày 8/8/2022.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở TT&TT và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 950/QĐTTg ngày 1/8/2018, phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến 2030.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần rà soát các nhiệm vụ đã, đang triển khai đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh để chủ động thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Công văn số 3909 của Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nội dung trọng tâm cần đẩy mạnh thực hiện để triển khai phát triển đô thị thông minh bền vững. Cụ thể, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển đô thị thông minh bền vững; tập trung triển khai trọng tâm xây dựng theo Đề án 950.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần nghiên cứu các nội dung triển khai phù hợp với thực tế và đồng bộ với tiến trình chuyển đổi số ở địa phương mình, có chiến lược dài hạn cho phát triển đô thị thông minh.

Anh Hào

VNPT thúc đẩy nhiều địa phương chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh

UBND TP.HCM đánh giá cao việc VNPT đã đồng hành xây dựng khung công nghệ và hoàn thiện đề án xây dựng đưa thành phố trở thành đô thị thông minh, để Thành phố chuyển đổi số nhiều lĩnh vực quan trọng.

Thành phố thông minh là một phần của công cuộc chuyển đổi số

Smart City là một phần của công cuộc chuyển đổi số, mang những đặc điểm phát triển của lĩnh vực chuyển đổi số nói chung

Trọng tâm của thành phố thông minh là công dân số

Công dân số sẽ là trọng tâm của thành phố thông minh và các dữ liệu sẽ được sử dụng để thiết kế dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thành phố thông minh là tổng hợp của những không gian thông minh

Đại diện Qualcomm nhận định thành phố thông minh là tổng hợp của những không gian thông minh, như nhà máy thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh...

Không có ranh giới công nghệ khi xây dựng thành phố thông minh

Đây là nhận định của các chuyên gia công nghệ tại một sự kiện bàn về thành phố thông minh vừa được tổ chức tại TP.HCM vừa qua.

Thành phố thông minh tạo ra việc làm cho công dân

Xét về mặt logic, sự ra đời của thành phố thông minh phải giải quyết các vấn đề xã hội là tạo ra việc làm cho công dân thay vì xóa bỏ

Quy hoạch, thiết kế là trọng điểm để xây dựng đô thị thông minh

Một trong những trọng điểm của quá trình xây dựng thành phố thông minh là quy hoạch, thiết kế.

Kết nối Trung tâm điều hành thông minh Thái Nguyên với các hệ thống dùng chung của tỉnh

Để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, Thái Nguyên đã kết nối Trung tâm Điều hành thông minh với các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh.

IoT là một trong những tiêu chí quan trọng của đô thị thông minh

Theo các chuyên gia, tiêu chí không thể thiếu đối với đô thị thông minh chính là sử dụng kết hợp IoT, giải pháp phần mềm, giao diện người dùng và mạng truyền thông.

Triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh Bình Thuận sau IOC Phan Thiết

Sở TT&TT tỉnh Bình Thuận được yêu cầu đúc kết kinh nghiệm từ Trung tâm IOC Phan Thiết giai đoạn 1, khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm IOC của tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !