Quốc gia khởi nghiệp

Cập nhập tin tức Quốc gia khởi nghiệp

Việt Nam là “ngôi sao đang lên” về đầu tư khởi nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượng khoản đầu tư Series A vào các startup Việt Nam là 37 thương vụ, cao nhất trong những năm qua.

Đang cập nhật dữ liệu !