Quỹ Bill & Melinda Gates

Cập nhập tin tức Quỹ Bill & Melinda Gates

Hé lộ người có thể nắm trọn quyền kiểm soát Quỹ Bill & Melinda Gates

Bà Melinda có thể sẽ từ chức đồng chủ tịch và người được uỷ thác của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates sau 2 năm nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !