quy hoạch điện 7

Cập nhập tin tức quy hoạch điện 7

Điều chỉnh Quy hoạch Điện VII: Vì sao, thế nào?

Sau 5 năm vận hành, bản Quy hoạch đó đã tỏ ra không còn thích hợp trước những diễn biến của tình hình thực tế của đất nước và thế giới. 

Đang cập nhật dữ liệu !