Tập trung xử lý can nhiễu tần số trong 2016

Trong năm 2015, Cục Tần số vô tuyến điện đã xử lý 260 vụ can nhiễu, xử lý 1080 điện thoại DECT 6.0; RFID, camera không dây, 173 thiết bị kích sóng di động.

Đang cập nhật dữ liệu !