ra mắt sách

Cập nhập tin tức ra mắt sách

Ra mắt cuốn sách “Việt Nam thường niên 2016”

Sáng nay, Bộ TT&TT phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Báo ảnh Việt Nam và NXB thế giới ra mắt cuốn sách “Việt Nam thường niên 2016”.

Đang cập nhật dữ liệu !