radar

Cập nhập tin tức radar

Chuyện khởi đầu của khí tài phòng không ‘Made by Viettel’

Khi Viettel nhận nhiệm vụ sản xuất đài radar cảnh giới vùng trời, không có mấy người tin công ty này sẽ thành công. Trước đó, chỉ có 8 quốc gia trên thế giới với những tổ hợp công nghiệp quân sự khổng lồ có khả năng làm được.

Đang cập nhật dữ liệu !