Raul Gonzalez

Cập nhập tin tức Raul Gonzalez

Loạt World Legends siêu khủng sắp cập bến FIFA Online 3: có Rivaldo, Ballack, Raul!

Theo thông tin của tập đoàn Tencent thì họ đã mua bản quyền hình ảnh mới của hàng loạt huyền thoại bóng đá.

Đang cập nhật dữ liệu !