Remix OS

Cập nhập tin tức Remix OS

Dùng thử Phoenix OS: nền tảng Android 7.1, chạy hoàn hảo trên máy tính và có Google Play Store

Dùng thử Phoenix OS, lựa hoàn hảo mới để trải nghiệm Android trên máy tính.

Đang cập nhật dữ liệu !