Resident Evil 2 Remake

Cập nhập tin tức Resident Evil 2 Remake

Cười ra bánh chưng với Resident Evil 2, khi biểu cảm nhân vật "được" tăng lên 500%

Capcop đã làm xong việc của mình là đưa ra một phiên bản Resident Evil tuyệt vời. Việc phá game hãy để game thủ lo hộ cho.

Đang cập nhật dữ liệu !