Resident Evil 5

Cập nhập tin tức Resident Evil 5

Resident Evil 7 bị game thủ ở quê nhà quay lưng

Thêm một tín hiệu đáng buồn dành cho Resident Evil 7. Không rõ tương lai series sẽ đi về đâu nếu tình trạng này tiếp diễn trong những tháng tới.

Đang cập nhật dữ liệu !