Đăng video tóm tắt dán mác "review phim" lên YouTube, 3 người bị bắt

Tổng thiệt hại ước tính từ việc đăng tóm tắt phim trái phép này lên đến 96 tỷ yên, tương đương gần 20 nghìn tỷ VND.

Đang cập nhật dữ liệu !