Rockstar North

Cập nhập tin tức Rockstar North

Sau 4 năm, cuối cùng GTA V đã cho người chơi bay hẳn vào vũ trụ

Tuy nhiên, đây lại không phải là nội dung chính thức của game. Đó chỉ là một bản mod được phát triển bởi game thủ có tên Sollaholla và các cộng dự của anh.

Đang cập nhật dữ liệu !