Rooms 18+ trong Overwatch

Cập nhập tin tức Rooms 18+ trong Overwatch

Hàng loạt rooms 18+ xuất hiện tràn ngập trong Overwatch

(GameSao.vn) - Overwatch đã cập nhật thêm chế độ tạo room tùy chỉnh trong custom games và nó đang tạo ra hành vi tiêu cực đến từ một số game thủ Overwatch.

Đang cập nhật dữ liệu !