Roster Shuffle

Cập nhập tin tức Roster Shuffle

Dota 2: Secret là team đầu tiên ‘thay máu’ hậu TI7

(GameSao.vn) – Lần lượt KheZu rồi MP ra đi để lại khoảng trống ở hai Vị Trí 1 & 3 trong đội hình Secret.

Đang cập nhật dữ liệu !