rót vốn

Cập nhập tin tức rót vốn

VNG rót 510 tỷ đồng vào công ty thương mại điện tử

VNG vừa đầu tư 510 tỷ đồng vào Telio, một nền tảng thương mại điện tử B2B đang phát triển tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !