RQ Code

Cập nhập tin tức RQ Code

Đà Nẵng cấp trực tuyến giấy đi đường QR Code

Mẫu giấy đi đường QR Code được thành phố Đà Nẵng áp dụng từ 8 giờ ngày 5/9, người dân có thể đăng ký theo hình thức trực tuyến.

Đang cập nhật dữ liệu !