RS700-E9

Cập nhập tin tức RS700-E9

Các bo mạch chủ dành cho Server và Workstation của ASUS đã phá 18 kỷ lục thế giới

Các bài thử nghiệm vô cùng đa dạng bao gồm các tác vụ AI, tác vụ mô phỏng, mô phỏng vụ nổ và nén Video.

Đang cập nhật dữ liệu !