rung chấn

Cập nhập tin tức rung chấn

Ứng dụng trên smartphone có thể phát hiện động đất

Các nhà khoa học vừa phát triển một ứng dụng cài đặt trên điện thoại có khả năng phát hiện rung chấn trước khi động đất xảy ra.

Đang cập nhật dữ liệu !