Like đóng cửa Saga trong tháng 4

Game thủ sẽ còn gần 1 tháng để chia tay Saga và làm thủ tục chuyển đổi sang game khác do Like phát hành để được đền bù.

Đang cập nhật dữ liệu !