Sầm Sơn

Cập nhập tin tức Sầm Sơn

Sầm Sơn quản lý du lịch qua camera dẹp được nạn "chặt chém" du khách

Trung tâm Điều hành Thông minh tích hợp 155 camera của TP Sầm Sơn sau một năm đưa vào hoạt động đã đáp ứng tốt trong việc điều hành chung của thành phố, trong đó có việc phát triển du lịch.

Đang cập nhật dữ liệu !