Samantha robot

Cập nhập tin tức Samantha robot

Robot tình dục có cảm xúc như con người

Samatha là robot tình dục đầu tiên trên thế giới có khả năng phản ứng lại với hành động của con người, mô phỏng cảm xúc như thật.

Đang cập nhật dữ liệu !