Samsung Galaxy S21 Ultra

Cập nhập tin tức Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra lộ điểm benchmark, thông số RAM và chip được xác nhận

Điểm số của Galaxy S21 Ultra không thực sự ấn tượng.

Đang cập nhật dữ liệu !