Samsung Galaxy S5

Cập nhập tin tức Samsung Galaxy S5

Samsung xây dựng dàn trâu cày Bitcoin từ 40 chiếc Galaxy S5 cũ

Đây là cách Samsung chứng minh rằng những chiếc smartphone cũ có thể dùng vào nhiều mục đích có ích thay vì bị bỏ đi và gây ô nhiễm cho môi trường.

Đang cập nhật dữ liệu !