Samsung Gear

Cập nhập tin tức Samsung Gear

Samsung có sáng chế mới, sạc smartwatch bằng chính smartphone

Bằng sáng chế mới của Samsung mô tả một loại ốp điện thoại, có thể sạc không dây cho đồng hồ thông minh.

Đang cập nhật dữ liệu !